میثاق طلبگی " سلام بر همه عزیزان " در این وبلاگ می توانید با مباحثی که مبتلابه جوانان (تبیین مسائل اعتقادی ،اخلاقی و سیاسی)است آشنا شده و با قرار دادن نظرات خود من را در بروز رسانی این مطالب کمک کنید. ضمنا در صورت لزوم می توانید با بنده تماس گرفته یا پیامک ارسال کنید(09140220580) التماس دعا http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com 2019-09-15T20:51:50+01:00 text/html 2014-10-18T13:14:39+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق علامت خطر http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/99 <font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><div id="postbody"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial;"><strong>حسین جان! پسر شیر خدا را مگر از خطر باکی هست؟؟!!</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.axgig.com/images/87009368149392932953.jpg" target="_blank"><img src="http://www.axgig.com/images/78370452632925207676.jpg" alt="" width="531" height="752"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><strong>دریافت فایل بزرگتر با کلیک روی تصویربالا</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><strong>در وبلاگ برادر عزیزم آقای کربلایی عباس اسلامی</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><strong>http://sayehgraph.blogfa.com/<br></strong></span></p></div></font></font> text/html 2014-06-27T08:12:52+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق حقوق بشر آمریکائی http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/98 <font size="4"> </font><div align="right"><font style="font-size: 13pt" size="4"><font style="font-size: 9pt"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', tahoma; "></span></font></font> </div><div align="right"><font size="4"><br><font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Yekan', 'B Yekan', tahoma; "><div style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; text-align: center; "><p style="text-align: center; "><font size="5"><strong>این کاریکاتورها خیلی به دلم نشست</strong></font></p><p style="text-align: center; "><font size="5"><strong>ممنونم از طراحان مجاهدی که در عراق با استکبار می جنگند</strong></font></p><p style="text-align: center; "><font size="5"><strong>چه در لباس <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">آمریکایی</font> و چه در لباس <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">تکفیری</font></strong></font></p><p style="text-align: center; "><img src="http://oi40.tinypic.com/qwyhle.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi42.tinypic.com/2rnacrd.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi44.tinypic.com/2gt95d4.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/255436x.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi40.tinypic.com/2m4y3rl.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi42.tinypic.com/28webs2.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/258xblx.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi44.tinypic.com/rm010z.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/24d0d9f.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi44.tinypic.com/1zb7yg1.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi43.tinypic.com/28thxll.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi43.tinypic.com/s43v9c.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi42.tinypic.com/16gbhix.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi39.tinypic.com/suxdlh.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi39.tinypic.com/25gutl5.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi39.tinypic.com/20f9v6t.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi40.tinypic.com/vex01s.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi43.tinypic.com/favi9w.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi40.tinypic.com/9bhlvr.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/qx761e.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi39.tinypic.com/18dgjt.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/2e51ibk.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/33a8c42.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi41.tinypic.com/1qpv1l.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://oi40.tinypic.com/288y4gx.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "></p></div><blockquote style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "><p style="text-align: right; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://oi39.tinypic.com/ivinwz.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://oi39.tinypic.com/2zqbodz.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://oi43.tinypic.com/2egabea.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><div style="text-align: right; direction: rtl; "><img src="http://oi44.tinypic.com/wmm55g.jpg" style="-webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; "></div></blockquote></span></font></font></font></div><font size="4"> </font> text/html 2014-01-19T10:29:13+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق عالم محضر خداست ..... http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/96 <p align="center"><font size="4">دوست گرامی که همش آدرس گوناگونی روتو <font color="#cc3366">گوگل</font> جستجو میکنی....با <font color="#cc0066">شمام</font>...!</font> </p> <p align="center">&nbsp;&nbsp; <img style="width: 430px; height: 295px;" src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1370729136987920_large.jpg" width="430" height="295"> </p> <p align="center">&nbsp;<img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/03/www.roozgozar.com-2153.gif"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;<font size="3">همه ش داری به خلق خدمت میکنی...آفرین ولی یکم فکر کن...شمایی که </font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">به بهونه&nbsp;چیزای الکی با <font color="#cc0000">جنس مخالف</font>&nbsp; کامنت خصوصی رد وبدل میکنی </font></p><div align="center"><font size="3"> </font></div><p align="center"><font size="3">حواست هست&nbsp;این کارت&nbsp;نه تنها ثواب نداره بلکه <font color="#cc0000">گناه</font> هم داره...&nbsp;</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;<img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/03/www.roozgozar.com-2153.gif" width="383" height="32"></p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl" align="center"><img style="width: 295px; height: 233px;" src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1369058094992867_large.jpg" width="295" height="233"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <div id="posttitle" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://media.afsaran.ir/siWITF_535.jpg" width="315" height="234"></div> <div id="postbody" align="center"> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl"><font size="3" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">عالم<font color="#ff0099"> مجازی</font> هم محضر خداست...</font></p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl"><img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/03/www.roozgozar.com-2153.gif">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl"><img style="width: 375px; height: 218px;" src="http://img1.tebyan.net/Medium/1392/07/7995259e554647d5a642094e9328e39d.jpg" width="375" height="218">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مراقب دست راستمــــان که کلیک می کند</strong></span></font></h3><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>و چشمانمان که نظاره می کند باشیم</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>” کل اولئـــک کان عنـــه مسئــــولا “</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>و بدانیم و آگاه باشیـــم که</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>خـــــدا</strong>وند</span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>هم یک کاربـــــر همیشــــه ” آنلاین ” اینجــــاست.</strong></span></font></p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt=" تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com " src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/03/www.roozgozar.com-2153.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;<font size="3"> فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ</font></span></p><font size="3"> </font><p><font size="3">پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گزارید و کفران نعمت نکنید (آیه 152 سوره بقره)</font></p></span> <p>&nbsp;</p> <div style="border: medium none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; text-decoration: none;"> <div id="posttitle">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p></div> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; background-color: rgb(254, 254, 254); color: rgb(51, 51, 51); margin-left: 0px; font-size: 11px;" dir="rtl"><img style="width: 272px; height: 237px;" src="http://media2.afsaran.ir/sijbPuF.jpg" width="272" height="237"></p></div> <div class="date" align="center"> <span dir="rtl"></span></div> text/html 2013-11-22T07:31:31+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق **بدون شرح(شهدا شرمنده ایم )** http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13303220.jpg" height="374" width="478"></div><p align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13303777.jpg" height="450" width="479"></p><p align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13303892.jpg" height="405" width="477"></p><p align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13303963.jpg" height="450" width="476"></p><p align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13302779.jpg" height="433" width="476"></p><p align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13302612.jpg" height="329" width="476"></p><div align="center"><img src="http://media.jamnews.ir/Larg1/1391/12/19/IMG13304090.jpg" height="428" width="483"><br></div> text/html 2013-11-04T17:58:33+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق هیهات منا الذله (پوستر محرم 92) http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/94 <h2 class="hl" align="center"><font size="2">طرحی زیبا در مورد محرم از برادر عزیزم کربلائی عباس اسلامی</font><br></h2> <div style="text-align: center; "><strong>یا رب الحسین</strong></div><p style="text-align: center; " align="baseline"><strong>مناسب جهت استفاده در جایگاه منبر و مداح در ایام محرم 92:</strong></p><p align="center"><img src="http://upload7.ir/images/85204061411991431877.jpg" height="322" width="519"></p><p style="text-align: center; "><strong>هنوز کربلا جریان دارد...</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>و اگر اهل عاشورا باشی به وضوح می بینی که</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>امام عشق تنهاست</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>و شمر لعین زمانه "امان" آورده است برای علمدار که:</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>«با ما باش، در امان باش»!!!</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>زهی خیال باطل</strong></p><p style="text-align: center; "><strong><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">کربلا دیگر تکرار نخواهد شد</font></strong></p><p style="text-align: center; "><strong><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></strong></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><strong><a href="http://upload7.ir/images/04728325927700276714.jpg" target="_blank">دریافت فایل بزرگتر</a></strong></span></font></p><p style="text-align: center; "><br><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "></span></font></p><p style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">http://sayehgraph.blogfa.com/<br></span></font></p> text/html 2013-09-26T11:55:35+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق سرمایه ایرانی پول نیست! http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/92 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; "><div class="oneNewsTitle" style="font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 20px; font-weight: bold; color: rgb(255, 51, 0); width: 580px; padding-top: 10px; text-align: center; padding-bottom: 6px; ">مجموعه پوسترهای جذاب گرافیکی با عنوان «پول سرمایه ایرانی نیست!»</div><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; ">کارها اگرچه در ایده‌پردازی جمعی در آتلیه سه‌درچهار اتود و طراحی شده‌اند اما عمده کارگردانی و طراحی مجموعه توسط طراح خوش‌ذوف گرافیک, محمدرضا چیت‌ساز طراحی شده‌اند.</p><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; "><a href="http://yanondesign.com/1392/06/iranian-wealth-is-not-money-3x4studio" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(185, 74, 0); ">خانه طراحان انقلاب اسلامی</a>، چیت‌ساز در مجموعه سرمایه ایرانی با بهره‌گیری از گرافیک عمومی اسکناس‌های رایج ایرانی و تصاویر گراور آشنا از ظرفیت‌های معنوی ایران زمین به بیانی نو در اهمیت این سرمایه‌های معنوی دست پیدا کرده است. ناگفته نماند در طراحی گراورها که به صورت دستی و با دقت فراوان هم انجام شده‌است، صادق لطفی زاده کمک‌های شایانی کرده است.</p><p style="text-align: center; line-height: 17px; direction: rtl; "><strong><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">سرمایه های معنوی ایران‌زمین را نباید دست کم گرفت...</font></strong></p><p style="line-height: 17px; direction: rtl; text-align: justify; ">&nbsp;</p><div><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/5793041819330327814?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/5793041819330327814?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="391" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/6945920348556974120?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/6945920348556974120?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="227" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/789359648721032181?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/789359648721032181?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="227" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/5237165491890020615?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/5237165491890020615?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="227" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/230956364086862214?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/230956364086862214?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/650177050996298694?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/650177050996298694?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/6393143412070396657?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/6393143412070396657?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/8179589387791466561?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/8179589387791466561?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1116413475163106922?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1116413475163106922?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; text-align: justify; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/8925465918400150320?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/8925465918400150320?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="724" width="543"></a></p></div><strong>http://sayehgraph.blogfa.com/<br></strong></span> text/html 2013-08-13T19:37:36+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق ما مسئولیم http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/90 <a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1669949620838878693?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1669949620838878693?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; "><div style="text-align: justify; "><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/3055063235796860005?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/3055063235796860005?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/995373248346324719?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/995373248346324719?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/197371400221277172?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/197371400221277172?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/9160338492401106960?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/9160338492401106960?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/2306809190128794111?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/2306809190128794111?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/940932477658297547?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/940932477658297547?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/5189779437406682567?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/5189779437406682567?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/2774971065575638226?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/2774971065575638226?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/7205183027532821168?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/7205183027532821168?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/3483994712400420005?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/3483994712400420005?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1918439387674310875?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1918439387674310875?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/138642912557106658?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/138642912557106658?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1710004183250446274?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1710004183250446274?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/3132413344197322008?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/3132413344197322008?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/8304549003390188834?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/8304549003390188834?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/4368663121852502949?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/4368663121852502949?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/7673986108956044088?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/7673986108956044088?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/923820902209265555?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/923820902209265555?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/544868088337684941?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/544868088337684941?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; ">&nbsp;</p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/6508597228911727609?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/6508597228911727609?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/2171187987904314733?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/2171187987904314733?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/2602274014574922616?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/2602274014574922616?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/5784004684260480512?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/5784004684260480512?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1626801744749587331?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(51, 163, 201); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1626801744749587331?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/id/1954644894081003878?info" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer; -webkit-transition-property: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: initial; -webkit-transition-delay: initial; "><img src="http://bayanbox.ir/id/1954644894081003878?view" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: rgb(204, 204, 204); border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; " height="400" width="543"></a></p><p style="text-align: center; line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; "><strong style="direction: rtl;">www.sayehgraph.blogfa.com</strong></p><p style="text-align: center; line-height: 22.7969px; direction: rtl; margin-top: 0.5em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; ">کارهایی از خانه طراحان انقلاب اسلامی (خط)</p></div></span> text/html 2013-08-05T07:57:34+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق دو طرح زیبا از برادر عزیزم آقای عباس اسلامی http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/87 <p style="text-align: center; " align="baseline"><strong>تقدیم به دختران عاشق پروانگی!</strong></p><p style="text-align: center; "><img src="http://upload.tehran98.com/img1/rd2x5rez22mbwm96vhnm.jpg"></p><p style="text-align: center; "><strong>اگر می خواهی بال در بیاوری،</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>در این چند روز دنیا</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>خوب خودت را بپوشان!</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>فاصله <font class="Apple-style-span" color="#CC9900">کرم</font> بودن تا <font class="Apple-style-span" color="#FF33FF">پروانه</font> شدن</strong></p><p style="text-align: center; "><strong>همین <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پیله</font> است!</strong></p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; ">تقدیم به همه فاطمی سیرتان که در این گرمای تموز، حرارت عشق به معبود در سینه شان زبانه می کشد:</p><p style="text-align: center; "><img src="http://upload.tehran98.com/img1/6gk763js9imyc3mzb0bt.jpg"></p><p style="text-align: center; "><strong><a href="http://upload.tehran98.com/img1/11j7idcus5vmc9awhg66.jpg" target="_blank">دریافت فایل در ابعاد بزرگتر</a></strong></p><p style="text-align: center; ">http://sayehgraph.blogfa.com/<br></p><p style="text-align: center; "><strong>البته جای این توضیح هم هست که پسته های درباز بیشتر باعث <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">طمع</font> می شوند!!!</strong></p><p style="text-align: center; "><strong><br></strong></p><p style="text-align: center; ">توضیح: برخی از دوستان در نظرات با ابراز محبت فرموده اند که مقایسه با آجیل شاید کار درستی نباشد.</p><p style="text-align: center; ">البته که در مثل، مناقشه نیست. یعنی منظور ما، مقایسه در همه ابعاد نیست. بلکه فقط از نظر پوشش مقایسه صوت گرفته است.</p><p style="text-align: center; "><strong>یک کار هنری را باید با زبان هنر دید!</strong></p> text/html 2013-07-28T13:46:25+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق پدرِ مهربانِ یتیمان http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/89 <div class="GImg" align="justify"><img alt="امام علی" src="http://img.tebyan.net/big/1392/01/152242189922292171111391722191116318484189170.jpg" align="left"></div> <p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: #006595">آنچه براى مردان خدا حائز اهمیت است، خشنودى ذات پاك اوست، و امیرمومنان امام على علیه السلام مردى كه براى رضاى خدا چنان در جبهه جنگ شمشیر مى ‏زند و پایمردى نشان مى ‏دهد كه هیچ پهلوانى را یاراى مقاومتش نیست، در نیمه ‏هاى شب چنان اشك مى ‏ریزد و بدرگاه خداوند زارى و سرانجام به حالت اغماء مى ‏افتد، گوئى كه ترسوتر از او یافت نمى ‏شود و به گفته شاعر عرب: «جمعت فى صفاتك الاضداد»؛ یعنى: صفات متضاد در شخص تو ـ امیرالمۆمنین على علیه السلام ـ جمع شده</span></strong>.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">آرى او به هنگام خشم بر دشمنان خدا قاطع ولى در مقابل كودك یتیم آنقدر متواضع و مهربان بود كه در برابر طفل یتیم روى خاك مى ‏نشست، دست مرحمت بر سر او گذاشته و آه مى‏ كشید و مى‏ فرمود: بر هیچ چیزى مثل كودكان یتیم آه نكشیده ‏ام. چنانکه در وصیتنامه باشکوه خود فرمود: </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغَیِّرُوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا تضیعوا [یَضِیعُوا] بِحَضْرَتِكُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یَقُولُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّى یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لِآكِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّار؛ (بحارالأنوار، ج ‏42، ص 199)</font></p> <p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: #008040">درباره یتیمان از خدا بترسید. مبادا كه گرسنه بمانند و در جمع و جامعه شما تباه شوند من از پیامبر خدا شنیدم كه مى فرمود: اگر كسى یتیمى را، تا آنجا كه بى نیاز شود، سرپرستى كند خداوند به پاداش این كار، بهشت را بر او واجب مى كند. چنانچه اگر كسى مال یتیم را بخورد، خداوند- سوختن در- آتش را بر او واجب مى فرماید</span></strong>.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">و در جای دیگری فرمود:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">«مـا مِنْ مُۆْمِنِ وَ لا مُۆْمِنَةٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلى رَاءْسِ یَتیمٍ تَرَحُّماً لَهُ اِلاّ كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ یَدُهُ عَلَیْها حَسَنَةً؛ (بحارالانوار، ج 72، ص 4)</font></p> <p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: #008040">هـر مـرد و زن با ایمانى كه از دلسوزى و مهر دست نوازش بر سر یتیمى بكشد، خداوند رحمان به هر تار مویى كه از زیر دست او بگذرد برایش ثواب مى نویسد</span></strong>.</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <h2 align="justify">علی را حلال کنید</h2> <p align="justify"><font size="2">روزى در كوچه ‏هاى كوفه به تنهائى راه مى ‏رفت، همانند همه مسلمین در كمال سادگى با نرمى و آرامش و همه‏ جا را زیر نظر داشت، چون مسئول بود و نقش رهبریت جامعه را ایفا مى ‏كرد، در راه زنى را ملاحظه فرمود كه مشك آب بر دوش و ازنفس افتاده، به آرامى نزدیك آمد و آن زن را خسته و رنجیده خاطر یافت، مشك آب را بدوش گرفت تا زن مقدارى استراحت كند، در راه جویاى احوال آن زن شد؟ زن عرضه داشت: شوهرم در یكى از جنگها در سپاه على بن ابى طالب شهید شد، حال من و چند كودك یتیم، بدون سرپرست مانده و آهى در بساط نداریم.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div class="GeneralSooTitr" align="justify"> <div class="SooTitrContent" style="MARGIN: auto"> <p><font size="2">او پدری مهربان بود که چنان محبتی بر آنان روا می داشت که دیگران بر آن غبطه می خوردند. چنانکه ابوالطفیل مى گوید: روزى دیدم على علیه السلام یتیمان را به حضور خود خواست، سپس چنان به یتیمان تفقد و مهربانى مى كرد و به آنها عسل مى خوراند كه بعضى از اصحابش تمنا مى كردند كه اى كاش ما نیز یتیم مى بودیم، تا مورد توجه و لطف حضرت واقع مى شدیم </font></p></div></div> <p align="justify">امام على علیه السلام برگشت و آن شب را تا سپیده صبح به ناراحتى گذراند. صبح زنبیل طعامى با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه، كسانى از حضرت درخواست مى كردند زنبیل را بدهید ما حمل كنیم .</p> <p align="justify"><font size="2">حضرت مى فرمود:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">- &nbsp;روز قیامت اعمال مرا چه كسى به دوش مى گیرد؟</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">به خانه آن زن رسید و در زد. زن پرسید: كیست ؟</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">حضرت جواب دادند:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">كسى كه دیروز تو را كمك كرد و مشك آب را به خانه تو رساند، براى كودكانت طعامى آورده ، در را باز كن!</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">زن گفت: خداوند از تو راضى شود و بین من و على بن ابیطالب خودش حكم كند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">حضرت وارد شد، به زن فرمود: نان مى پزى یا از كودكانت نگهدارى مى كنى؟</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">زن گفت: من در پختن نان تواناترم، شما كودكان مرا نگهدار!</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">زن آرد را خمیر نمود. امام على علیه السلام گوشتى را كه همراه آورده بود كباب مى كرد و با خرما به دهان بچه ها مى گذاشت. با مهر و محبت پدرانه اى لقمه بر دهان كودكان مى گذاشت و هر بار مى فرمود: </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">از خدا بخواهید كه على را ببخشد.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div class="GImg" align="justify"><font size="2"><img alt="امام علی" src="http://img.tebyan.net/big/1392/01/143424721623219819621840802407720121348123.jpg" align="right"></font></div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">خمیر كه حاضر شد امیرمۆمنان علیه السلام تنور را هیزم كرد و شعله ور ساخت و چهره مبارك خود را نزدیك مى ‏آورد و به خود خطاب مى ‏كرد: یا على آتش دنیا را مى بینی چه سوزان است! بدان كه آتش آخرت بسیار سوزان ‏تر است.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">در این میان یكى از زنان همسایه که امام را می شناخت، وارد شد و به مادر كودكان نهیب زد: واى بر تو! می دانى این آقا كیست؟! این پیشواى مسلمین و زمامدار كشور، على بن ابى طالب علیه السلام است .</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">زن كه از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگى گفت: یا امیرالمۆمنین! از شما خجالت مى كشم، مرا ببخش !</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">اما حضرت با تواضع و فروتنى زیادى فرمودند: شما ببخشید كه تا كنون مشكلات شما را حل نكرده بودم، از درگاه خدا بخواهید كه على را مورد عفو و بخشش خود قرار بدهد. (بحارالانوار، ج 41، ص 52)</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <h2 align="justify">فرزندانم بیایند</h2> <p align="justify"><font size="2">عصر خلافت امام على علیه السلام بود. مردى ایرانى از همدان و حلوان (شهرى نزدیك بغداد) مقدارى عسل و انجیر براى امیرالمۆمنین علیه السلام در كوفه آورد.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">امام هماندم دستور داد كودكان یتیم را حاضر نمایند. كودكان یتیم را حاضر نمودند، آن حضرت سر مشكهاى عسل را در اختیار آنها قرار داد تا از آن عسل ها بخورند، سپس آن عسل را در میان ظرفها ریخت و بین مردم تقسیم نمود. به حضرت اعتراض كردند كه چرا اجازه مى دهید یتیمان خود از سرظرف ها بخورند؟ حضرت فرمود: </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">« ان الامام ابوالیتامى و انما العقتهم هذا برعایة الاباء ؛ <span style="COLOR: #008040"><strong>امام پدر یتیمان است و باید به عنوان پدر به فرزندان خود اجازه چنین كارى را بدهد تا آنان احساس یتیمى نكنند</strong></span>. (بحارالانوار، ج 41، ص 123)</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div class="GeneralSooTitr" align="justify"> <div class="SooTitrContent" style="MARGIN: auto"> <p><font size="2">درباره یتیمان از خدا بترسید. مبادا كه گرسنه بمانند و در جمع و جامعه شما تباه شوند من از پیامبر خدا شنیدم كه مى فرمود: اگر كسى یتیمى را، تا آنجا كه بى نیاز شود، سرپرستى كند خداوند به پاداش این كار، بهشت را بر او واجب مى كند. چنانچه اگر كسى مال یتیم را بخورد، خداوند آتش را بر او واجب مى فرماید </font></p></div></div> <h2 align="justify">هم سیر و هم خندان</h2> <p align="justify"><font size="2">قنبر مى گوید: روزى امـام عـلى عـلیه السّلام از حال زار یتیمانى آگاه شد، به خانه برگشت و برنج و خـرمـا و روغـن فـراهـم كـرده در حـالى كـه آن را خـود بـه دوش كـشـیـد، مـرا اجـازه حمل نداد، وقتى بخانه یتیمان رفتیم غذاهاى خوش طعمى درست كرد و به آنان خورانید تا سیر شدند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">سـپـس بـر روى زانـوهـا و دو دسـت راه مـى رفـت و بـچـّه ها را با تقلید از صداى بَع بَع گوسفند مى خنداند،</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">بچّه ها نیز چنان مى كردند و فراوان خندیدند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">سپس از منزل خارج شدیم. گفتم : مولاى من، امروز دو چیز براى من مشكل بود.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">اوّل : آنكه غذاى آنها را خود بر دوش مبارك حمل كردید.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">دوم : آنكه با صداى تقلید از گوسفند بچّه ها را مى خنداندید.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">امام على علیه السّلام فرمود:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">اوّلى براى رسیدن به پاداش،&nbsp; دوّمـى بـراى آن بـود كـه وقـتـى وارد خـانه یتیمان شدم آنها گریه مى كردند، خواستم وقتى خارج مى شوم، آنها هم سیر باشند و هم خندان. (شجره طوبى ص 407 ؛ دُرَرُ المطالب)</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <h2 align="justify">مایه غبطه یاران</h2> <p align="justify"><font size="2">آری این رفتار ولیّ خدا و امیر مسلمین است با یتیمان جامعه اش. او پدری مهربان بود که چنان محبتی بر آنان روا می داشت که دیگران بر آن غبطه می خوردند. چنانکه ابوالطفیل مى گوید: روزى دیدم على علیه السلام یتیمان را به حضور خود خواست، سپس چنان به یتیمان تفقد و مهربانى مى كرد و به آنها عسل مى خوراند كه بعضى از اصحابش تمنا مى كردند كه اى كاش ما نیز یتیم مى بودیم ] تا مورد توجه و لطف حضرت واقع مى شدیم[.(بحارالانوار، ج 41، ص 29)</font></p><p align="justify"><font size="2"><br></font></p> <p align="justify"><strong>ابوالفضل صالح صدر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p align="justify"><strong>بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان</strong></p> <p align="justify"> </p><hr align="justify"> <p align="justify"><font size="2">منابع:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">آخرین دیدار، نادر فضلی.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">داستانهایى از امام على علیه السلام، حمید خرمى.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">الگوهاى رفتارى امام على علیه السلام، جلد اول، محمّد دشتى.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">1001 داستان از زندگانى امام على علیه السلام، محمدرضا رمزى اوحدى.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">امام علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت، سید محمد حسینی شیرازی.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">هزار حدیث از امیرالمۆمنین علیه السلام در هزار موضوع، پژوهشکده تحقیقات اسلامی.</font></p> text/html 2013-07-24T11:14:23+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق « سرور جوانان بهشتی »، لقبی آسمانی http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/88 <strong> <div class="GImg"><img alt="امام حسن" src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/4114319424718318450142131246991483123263252.jpg" align="left"></div> </strong><p><strong></strong><strong><span style="COLOR: #8000ff"></span></strong></p><strong> </strong><div align="justify"><strong><p><font size="2"><span style="COLOR: #804040"><strong>یکی از القاب امام حسن علیه السلام، «سید شباب اهل الجنة»، می‌باشد که توسط رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به آن حضرت داده شده است. از آنجا که زبان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از هر گونه دروغ و چاپلوسی و زیاده روی به دور است و به دلیل آنکه ایشان هیچگاه تحت تأثیر هیجانات عاطفی کنترل خود را از دست نمی‌دهند تا مطلبی نادرست یا افراطی بفرمایند، جا دارد که درباره این لقب بیشتر بیندیشیم زیرا مانند این سخن همه گفته‌ های پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله حق است و منبعی وحیانی دارد.</strong></span></font></p><font size="2"> </font></strong></div><p align="justify"><font size="2"><strong></strong>مناسب است ابتدا به تک تک کلمات این عبارت توجه کنیم:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: blue">سید:</span></strong> این کلمه با سواد هم ریشه است. سواد به معنای سیاهی است. عربها حتی به انبوه رنگ سبز گیاهان نیز سیاه می‌گفتند زیرا از دور سیاه دیده می‌شود. منظور از سید یک قوم، رییس و بزرگ آن قوم است. به عبارت دیگر، سید یک قوم کسی است که نماینده&nbsp;انبوه همه آن قوم باشد و بتوان گفت که اگر مردم را به منزله سیاهی لشگر در نظر بگیریم، ‌سید آنان به منزله فرمانده لشگر است.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: blue">شباب:</span></strong> جمع شابّ است به معنای جوان. شابّ به کسی می‌گویند که هنوز موی سفیدی داخل موهای سیاهش نیامده باشد و بعد از حدود سی سال، که کم کم موهای سفید ظاهر می‌شوند، انسان به مرحله میانسالی وارد می‌شود که به آن کهل می‌گویند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: blue">اهل:</span></strong> به معنای خانواده و خاندان است و نیز کسانی که در یک امر با کسی اشتراک دارند. اهل خانه ساکنان خانه هستند و اهل دین، مومنان به آن هستند. بنابراین معنای اهل الجنة، افراد بهشتی است.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">از آنجا که سخنان پیامبر حاوی معانی فراوان و جوانب مختلف است، ‌ما هم درباره این سخن ایشان از هر دو جهت دنیایی فکر می‌کنیم:</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2"><strong><span style="COLOR: maroon">الف. از جهت دنیایی </span></strong></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">این گفته پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌تواند بجز معنای آخرتی، معنایی مخصوص عالم دنیا هم داشته باشد. به عبارت دیگر "جوانان اهل بهشت" همان نسل نو هستند. این جوانان کسانی هستند که در مسیر ایمان به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دوره نشاط جوانی را می‌گذرانند. با این توجه "سیدا شباب اهل الجنة" به معنای آن است که امام حسن مجتبی علیه السلام رهبر نسل نوی مۆمنان است و تا قیامت هر جوانی که در خود ایمان و محبت به سبک زندگی و تفکر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله داشته باشد، این دو برادر (امامین حسنین علیهماالسلام) را سرمشق و سرور خود می‌یابد. </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div class="GeneralSooTitr" align="justify"> <div style="MARGIN: auto" class="SooTitrContent"> <p><font size="2">"جوانان اهل بهشت" همان نسل نو هستند. این جوانان کسانی هستند که در مسیر ایمان به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دوره نشاط جوانی را می‌گذرانند. با این توجه "سیدا شباب اهل الجنة" به معنای آن است که امام حسن مجتبی علیه السلام رهبر نسل نوی مۆمنان است و تا قیامت هر جوانی که در خود ایمان و محبت به سبک زندگی و تفکر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله داشته باشد، این دو برادر (امامین حسنین علیهماالسلام) را سرمشق و سرور خود می‌یابد. </font></p></div></div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">ما ایمان داریم که جز حرف حق از لبان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خدا خارج نمی‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد که امام مجتبی در کنار امام حسین علیهماالسلام ، سرمشق جوانان مۆمن باشند، بدون شک زندگی ایشان سرشار از درسهایی است که راهبردهای کلیدی برای فکر مۆمنان جوان می‌باشد. از اینجا متوجه یک خلأ فکری در میان جوانان مۆمن می‌شویم که همانا کمبود آشنایی با زندگی این دو فرزند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است. به عبارت دیگر ما نیاز داریم که از نحوه تفکر و سبک زندگی ایشان برای زندگی امروزی خود درس بگیریم.</font></p><div align="justify"><font size="2"><strong> <div class="GImg"><img alt="امام حسن " src="http://img.tebyan.net/big/1390/05/2147107112251188721792512221342471182424113.jpg" align="right"></div><strong> </strong><p><strong><span style="COLOR: maroon">ب. از جهت آخرتی</span></strong> </p></strong></font></div><p align="justify"><strong></strong><font size="2">شباب اهل الجنة؛ به معنای جوانان بهشتی است؛ اما از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که همه بهشتیان جوان هستند (توضیح بیشتر در انتهای این نوشته می‌آید) بنابراین سید شباب اهل الجنة به معنای آن است که حضرت مجتبی علیه السلام نماینده و شاخص در میان جوانان بهشتی و در نتیجه همه بهشتیان است. ‌به عبارت دیگر،‌ بهشتی‌ها دو نمونه‌ عالی و کافی برای مشخص شدن دارند که یکی امام حسن مجتبی است و دیگری امام حسین علیهماالسلام. </font></p><p align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><span style="COLOR: maroon"><strong>پاسخ به دو سۆال</strong></span></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">ممکن است سۆال شود که در این نگاه، جایگاه پدر ایشان یعنی امیرالمۆمنین علیه السلام چه می‌شود و چرا ایشان دارای چنین لقبی نیستند؟ با وجود آنکه ظاهرا سزاوارتر است که علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما سرور جوانان بهشتی باشند، اما در بیان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله ، به آنان القاب دیگری داده شده است با توجه به اینکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در بسیاری از موارد که امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را سید جوانان بهشتی نامیده‌اند، در ادامه فرموده‌اند: "و أبوهما خیر منهما" یعنی پدرشان بهتر از خودشان است.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">از این مطالب می‌توانیم بفهمیم که شأن امام علی علیه السلام بالاترست و لقب دیگری به ایشان داده شده است که عبارتست از</font><strong><span style="COLOR: green">"قسیم النار و الجنة"</span></strong><font size="2"> که به معنای تقسیم کننده بهشت و جهنم است؛ یعنی آن حضرت در چنان جایگاهی قرار دارند که در میان امت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ملاک برای بهشتی یا جهنمی بودن افراد هستند و هر کس که در حقیقت پیرو ایشان باشد بهشتی و دیگران جهنمی ‌اند. همچنین مناسب است به </font><strong><span style="COLOR: green">"سیدة‌ نساء العالمین"</span></strong><font size="2"> که از القاب فاطمه زهرا علیهاالسلام است نیز فکر کنیم. </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><div class="GeneralSooTitr" align="justify"> <div style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: auto" class="SooTitrContent"> <p>در بهشت، از افراد میانسال و پیر خبری نیست. به عبارت دیگر همه کسانی که به بهشت راه می‌یابند حتی اگر در حال میانسالی یا پیری از دنیا رفته باشند، جوان می‌شوند و با آن حالت وارد بهشت می‌گردند. </p></div></div><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">سۆال دیگر آنکه آیا درباره سایر ائمه علیهم السلام بجز حضرت مجتبی و امام حسین علیهماالسلام نیز می‌توانیم چنین بگوییم؟ آنچه به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است. می‌توانیم این لقب را به همه ائمه علیهم‌السلام سرایت دهیم اما چون خود آن حضرات در این باره سکوت کرده‌اند و پسندیده‌اند که این لقب مخصوص آن دو میوه دل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بماند، ما هم سکوت می‌کنیم و آن لقب را مخصوص آن دو عالیجناب نگه می‌داریم.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><span style="COLOR: maroon"><strong>آقای میانسالان و آقای پیران بهشتی</strong></span></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">در بهشت، از افراد میانسال و پیر خبری نیست. به عبارت دیگر همه کسانی که به بهشت راه می‌یابند حتی اگر در حال میانسالی یا پیری از دنیا رفته باشند، جوان می‌شوند و با آن حالت وارد بهشت می‌گردند. </font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">این حقیقت را می‌توانیم از لابلای </font><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=153689" target="_blank"><strong>یکی از شوخی‌های نقل شده از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله</strong></a><strong> </strong><font size="2">بفهمیم.&nbsp;بنابراین لقب "سیدا کهول اهل الجنة" (به معنی سرور میانسالان بهشتی) به هر کس که داده شود، لقبی نادرست و جعلی است همانطور که </font><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=224159" target="_blank"><strong>امام جواد علیه السلام&nbsp;آن را</strong> </a><font size="2">شرح فرموده ‌اند.</font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p align="justify"><font size="2">&nbsp;</font></p><div align="justify"><font size="2"><strong> <p align="left"><strong>روح الله رستگارصفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p align="left"><strong>بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان</strong></p></strong></font></div> text/html 2013-07-08T19:21:37+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق این رویداد واقعی است! http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/86 <div class="oneNewsTitle" align="justify">شهید گمنامی كه پیكر خود را بعد از 31 سال به زادگاهش هدایت كرد</div> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9.5pt; text-align: justify;">شهید گمنام 18 ساله اردكانی پس از 31 سال زادگاه خود را برای تدفین انتخاب كرد. تا در همین روزهای پر هیاهو، شهر &nbsp;اردکان یزد به کرامتی دیگر از شهدا متبرک شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به گزارش رجانیوز، چند رویای صادقه و سپس آزمایش‌های ژنتیك از مادر شهید و دی ان ای پیكر شهید موجب شناسایی شهید احمد دهقانی در ادركان یزد شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><img src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/94013.jpg" alt="" align="left"><b><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ماجرای احراز هویت یک شهید گمنام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنابر اعلام کمیته جست‌‌جوی مفقودین شهدای 8 سال دفاع مقدس مقرر شده بود در تاریخ 25 فروردین 1392هم زمان با سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) پیکر پاک 5 تن از شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس در شهر اردکان یزد به خاک سپرده شود، اما این مراسم با حواشی متعددی همراه بود</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">.</span><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">چهار تن این عزیزان متعلق به عملیات‌های مناطق فاو و بستان بوده و فقط یک شهید متعلق به عملیات رمضان بود و این باعث شدعلی دهقانی که برادرش از شهدای مفقود عملیات رمضان بوده است را به فکر فرو ببرد</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقانی در تشریح&nbsp; چگونگی شناسایی پیکر برادرشان به خبرگزاری دفاع مقدس گفت: با گذشت 31 سال از شهادت برادرم همیشه به دنبال خبری از ایشان بودیم، کسب اطلاع از تشییع این 5 شهید گمنام باز ما را بر آن داشت که برای کسب اطلاعی از برادرمان به کمیته جستجوی مفقودین سری بزنیم و خبری بگیریم، وقتی از اطلاعات منطقه شهادت و سال تولد این 5 تن از شهدا مطلع شدیم، حساسیتمان به موضوع بیشتر شد، به دلیل اینکه برادرمان در عملیات رمضان مفقود شده بود و ایشان در آن زمان 18 سالشان بود</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دهقانی در ادمه گفت: یک روز قبل از مراسم تشییع یکی از همکارانمان در سپاه به سراغ من آمد و گفت: یک خوابی دیده ام که مربوط به این شهداست و برادر شهید شما! وقتی داستان خواب را از ایشان جویا شدیم انگار دیگر به ما الهام شده بود که برادر شهیدمان در بین همین شهداست. با کمیته جستجوی مفقودین تماس گرفتیم و موضوع را توضیح دادیم و درخواست بررسی کردیم</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با همکاری های خوب کمیته جستجوی مفقودین آزمایشات و نمونه گیری های صورت گرفت که طی چند روز گذشته نتیجه آزمایشات را به ما اعلام کردند</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وی ادامه داد: به گفته کمیته جستجوی مفقودین، پیکر مطهر این شهید عزیزمان که در میدان امام خمینی (ره) شهر اردکان دفن شده است، متعلق به شهید احمد دهقانی احمد آبادی فرزند عبدالحسین می باشد</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این شهید بزرگوار از اهالی شهر احمد آباد اردکان بوده که در تاریخ ۲۳/۴/۶۱ در عملیات رمضان مفقود الاثر گردید و در تاریخ ۲۰/۱/۸۳ شهادت وی مورد تایید قرار گرفت و پیکر پاک این شهید بزرگوار به همراه ۴ تن از شهدای گمنام در تاریخ ۲۵/۱/۹۲ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) در میدان امام خمینی (ره) اردکان به عنوان شهید گمنام به خاک سپرده شد</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><b><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گزارشی از این ماجرا </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify">&nbsp;</p> <div id="player544265-parent" style="text-align: center;" align="justify"> <div style="border-style: none; height: 20px; width: 400px; overflow: hidden; background-color: rgb(220, 220, 220); background-image: url(/modir/FCKeditor/editor/plugins/flvPlayer/flvPlayer.gif); background-repeat:no-repeat; background-position:center;margin-left: auto;margin-right: auto;"> </div> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><a href="http://www.rajanews.com/userfiles/flash/1392/shahid.mp3">دانلود</a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فروردین امسال همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تابوت های بی نام و استخوان‌های بی نشان 5 شهید گمنام را مردم اردكان تا پارك ملی این شهر بدرقه كردند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اگرچه گمنام بودند ولی شكوه نام‌شان و عظمت مقامشان هر دلی را شیفته و شیدایی كرده بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی از بین هزاران تشییع كننده كسی نمی دانست كه در بین یكی از این تابوت های سبك مربوط به احمد دهقانی نوجوان بسیجی 18 ساله ای است كه پس از 30 سال آهنگ بازگشت به شهر و وطنش را كرده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">علی دهقانی برادر شهید:"</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"> شهید احمد دهقانی در عملیات رمضان در تاریخ 23 /4/ 1361 &nbsp;در منطقه عمومی شلمچه به شهادت رسید.&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9.5pt;">با توجه به وضیعیت خاص عملیات رمضان امكان انتقال پیكر این شهید و بسیار از شهدای دیگر میسر نشد. چندین سال این عزیزان به صورت مفقود الاثر باقی ماندند تا اینكه در اوایل سال 1392 بحث تخصیص چند شهید به استان یزد و از جمله شهر اردكان مطرح شد .یكی از همشهری ها خواب دید كه یكی از شهدا اهل شهرستان اردكان است. ما امیدوار شدیم كه امكان دارد آن شهید شهید ما باشد. خواب های متعددی كه چند روز مانده به تشییع و حتی بعد از خاكسپاری مطرح شد ما به این نتیجه قطعی رسیدیم كه باید موضوع را از لحاظ علمی دنبال كنیم.&nbsp;</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">بعد از ایام سوم و هفتم این شهیدان، خون مادر شهید دهقانی - &nbsp;كه در قید حیات هستند - &nbsp;به تهران برای آزمایش‌های ژنتیكی ارسال شد با نمونه </span><span dir="LTR" style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">dna </span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;این شهید گمنام تطابق داشت و شهید گمنام مد نظر ما همان شهید احمد دهقانی احمد آبادی است</span></span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">."</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا قبل از این رویایی صادقه نمی شد دانست كه چند تكه استخوان او &nbsp;كجا و در كدامین خاك، در كدامین تابوت و بر دوش كدامین تابوت تشییع شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">رضایی از تشییع كنندگان شهید از جمله افرادی است كه كرامت شهید بر او نمودار شده است:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">"<span style="color: rgb(0, 0, 255);">چند روز قبل از این كه شهدای گمنام را به &nbsp;اردكان بیاورند، خواب دیدم كه 5 شهید گمنام را به اردكان آورده اند. سه تا تابوت را پایین گذاشته بودند و دو تابوت را هم روی آن. بالای یكی از این تابوت‌ها اسم نوشته بود به نام دهقان؛ به من گفته شد كه این شهید برای شهرستان اردكان و داداش همكار شماست.</span>"</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با آمدن هر شهید گمنامی دل مادری می لرزد كه شاید كه پسرش باشد و دستان هر پدری می لرزد كه شاید این تكه استخوان كه مهمان خاك می‌شود، پاره تنش باشد. منتظر می‌ماند تا به خوابش بیاید و بگوید كه از سفر و غریبی برگشته است. شهید كه به شهادت آیات قرآن كریم زنده و حی و ناظر است بنا بر حكمتی كه نمی‌دانیم آهنگ آمدن به خانه و گمنامی‌اش می‌كند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید احمد دهقانی همچون شهید ادیبی در كرمان، مسئولان تفحص و تشییع را به هدایت پیكرش به شهر و موطن خود هدایت كرده بود. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مزار شهید احمد دهقانی و چهار شهید دیگر در پارك شهر اردكان هم اكنون زیارتگاه عاشقان و عارفانی است كه می‌خواهند درس عاشق شدن را از شهیدان گمنام فرا بگیرند، درسی كه دیگر در كلاسی تدریس نمی شود و كمتر شاگردی در این مكتب زانو می‌زند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><img src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/94014.jpg" alt="" align="bottom" height="360" width="480"></p> <div style="text-align: center;" align="justify">مادر شهید</div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><b><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زندگی نامۀ شهید احمد دهقانی احمدآبادی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در سال 1344 هجری‌شمسی در خانواده‌ای مذهبی و كشاورز در احمدآباد اردكان، فرزندی پا به عرصۀ وجود نهاد كه بعدها شمعی شد فروزان،&nbsp; فرا راه آنان كه تصمیم دارند آزاده باشند و با آزادگی زندگی كنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خانوادة عبدالحسین دهقانی نام رسول گرامی اسلام(ص) "احمد" را برای او انتخاب كردند و به تربیتش همّت گماشتند. گویا به آنها الهام شده بود كه این كودك&nbsp; سرنوشتی دیگرخواهدداشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پدر متدیّن با دسترنج حاصل ازكار سخت كشاورزی و مادر متعهدش با تربیتی صحیح و ولایت مداری او را پرورش دادند و آمادۀ خدمت برای اسلام نمودند. او سوّمین فرزند خانواده بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">6 ساله بود كه به مدرسه رفت. دورة ابتدایی را در دبستان احمدی احمدآباد با موفّقیّت به پایان رساند. سپس وارد مدرسة راهنمایی ابوریحان شد و پس از دو سال تحصیل، مشكلات زندگی و اقتصادی خانواده،‌او را بر آن داشت تا تحصیل را رها و به حرفه و شغل بنّایی روی آورد. احمد رشتة كاشی‌كاری را انتخاب كرد و خدمت به مردم را از این طریق شروع نمود. در كارهای خانه به مادر و در كار بیرون و كشاورزی كمك‌كار پدر بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، كودكی 13 ساله بود. با این‌كه سن و سالی نداشت، همراه والدین و مردم منطقه در مراسم مذهبی و انقلاب شركت داشت. اهل نماز ، مسجد ، مجلس عزاداری امام حسین -علیه السّلام- ، مراسم دعا و قرآن بود. بی‌آزار بود و همه دوستش داشتند.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">17 ساله بود كه تربیت صحیح و لقمة حلال و شیر پاك موجب شد كه نسبت به نیاز جبهه‌های جنگ احساس تكلیف كند؛ لذا در بسیج ثبت‌نام كرد و آموزش نظامی را فرا گرفت. سپس سنگرنشینی عشق را برگزید و حضور در جبهه و سنگرهای عزّت و شرف را بر آغوش خانواده و بستر نرم ترجیح داد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سرانجام در سال 1361 در منطقة عملیّاتی شلمچه به شدّت مجروح شد. به علّت آتش پر حجم دشمن و اوضاع نا مناسب منطقه، امکان انتقال پیكر پاكش به پشت جبهه میسّر نگردیدو به تأسّی از ارباب بی‌كفن خویش، حضرت ابا عبدالله الحسین -علیه السّلام-، هنوز جسم پاكش به خاك سپرده نشده و پدر و مادر و عزیزانش چشم به راه او هستند و به عنوان شهید مفقود و جاویدالاثر باقی است.</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فقط در تاریخ 3/2/1382 در گلزار شهدای احمدآباد اردكان به یاد او صورت قبری بسته شد تا اثر و نشانه‌ای باشد برای هدایت آنان كه عاشق آزادگی و شهادتند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><b><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قسمتی از وصیت نامه شهید احمد دهقانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">:</span></b><b><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><span style="font-size:9.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">«مادر! هر وقت به یاد من افتادی و خواستی گریه کنی و یا بر سر قبرم بیایی، آن لحظه به یاد امام حسین -علیه السّلام- باش که در آن زمان چگونه با یزید برای آزادی مسلمانان از زیر سلطه، خود و فرزندانش را دو دستی تقدیم حق کرد … بدانید که فرزندی که برای حق و در راه حق، شهید شده است، باعث سرافرازی است و اسلام با این خون‌ها پایدار است</span><span dir="LTR" style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">..</span><span style="font-size:9.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">»</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9.5pt;"> <br></span></p> text/html 2013-07-08T19:18:42+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق حجاب برتردختر ورزشکار ایرانی؛ درخشان‌تر از مدال‌نقره بازی‌های آسیایی http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/85 <div class="oneNewsTitle1"><font size="2">شاهکار «سمیه حیدری» و سانسور معنادار رسانه‌های غربی؛</font></div><div class="oneNewsTitle"><font size="2">حجاب برتردختر ورزشکار ایرانی؛ درخشان‌تر از مدال‌نقره بازی‌های آسیایی</font></div> <p style="text-align: justify;"><strong><font size="3">رجانیوز - گروه اجتماعی:</font> </strong><font size="2">دختران ایرانی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی آنقدر افتخارآفرینی کرده‌اند که خبر کسب مدال نقره در رقابت‌های داخل سالن اسیا توسط «سمیه حیدری»، عادی جلوه کند اما تصاویر منتشر شده از وی در هنگام دریافت مدال و حضور بر روی سکوی قهرمانی، یکبار دیگر ظرفیت و توانایی‌های دختران معتقد و محجبه ایرانی برای کسب افتخار برای ایران عزیز را به نمایش گذاشت و به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد.&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">به گزارش رجانیوز، سمیه حیدری، ورزشکار زن کوراش کشورمان در دیدار فینال وزن منهای ۵۷ کیلوگرم با شکست برابر حریفی از ازبکستان به مدال نقره بسنده کرد. خانم حیدری که در دور نخست استراحت کرده بود، در دور دوم، حریف اهل کره جنوبی را مقتدرانه شکست داد تا رسانه‌های کره از این حادثه به عنوان یک شگفتی یاد کنند.&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما افتخارآفرینی این دختر شایسته ایران به همینجا ختم نشد و خانم حیدری نشان داد که حاضر نیست برای دریافت مدال، تاج بندگی پرودگار را کنار بگذارد. حضور سمیه حیدری با پوشش چادر روی سکوی قهرمانی و فلاش متعدد عکاسانی که در حال ثبت این لحظه تاریخی بودند، درخششی فرا‌تر درخشش مدال نقره این دختر شایسته داشت.</font></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="http://arr.rajanews.com/Files_Upload/94011.jpg" alt="" align="bottom" border="1" hspace="1" vspace="4">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><font size="2">اما چرا این رویداد ارزشمند، بازتابی در رسانه‌های غربی نداشت و این رسانه‌ها تلاش کردند تا با بی‌توجهی از کنار آن بگذرند؟ به نظر می‌رسد ترس و واهمه از تبدیل دختران مسلمان ایران به الگوی بر‌تر دختران مسلمان در جهان، در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی نفوذ کرده و یک اتاق فکر بسیار گسترده را برای جلوگیری از وقوع این موضوع شکل داده است.&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">به عنوان مثال، چند سال پیش افتخارآفرینی تاریخی دختران شایسته ایرانی در مسابقات آسیایی چین اگرچه طبق معمول با بی‌مهری مسئولان سیاسی و فرهنگی کشور روبرو شد اما مخالفان جمهوری اسلامی ایران را به تکاپوی شدید انداخت. رسانه‌های معاند تلاش ویژه‌ای کردند تا با تهیه گزارش، مصاحبه و خبرهای جهت‌دار درباره این دختران شایسته، این موفقیت بی‌نظیر را تحت‌الشعاع قرار دهند و به روند همیشگی خود در اتهام به وضعیت حقوق زنان در ایران ادامه دهند.&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">دویچه‌وله، بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، رادیو فرانسه و ده‌ها شبکه رادیویی و تلویزیونی در اقدامی هماهنگ با صد‌ها سایت اینترنتی وابسته به جریان اپوزیسیون، سعی کردند تا دختران ایرانی را که در مسابقات آسیایی موفق به کسب موفقیت و مدال‌های رنگارنگ شدند، افرادی معرفی کنند که هیچ اعتقادی به مقررات کشور ایران و مقدسات و احکام دین اسلام ندارند. این رسانه‌ها با تمرکز ویژه بر روی پوشش و حجاب این دختران ورزشکار، آن را مانعی بر سر ورزش زنان در ایران نامیدند که دختران ایران از روی «اجبار» باید آن را رعایت کنند. حتی تلویزیون دولتی انگلیس پا را از این فرا‌تر گذاشت و در برنامه «نوبت شما»، صریحا مدعی شد که «ورزش بانوان در ایران در شعاع حجاب گیر کرده است.»&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">با تمام این تفاسیر و البته در غیبت مایوس کننده و تاسف بار رسانه‌های تصویری و مکتوب ایرانی، دختران افتخارآفرین و قهرمان ایران با اقدامات خود پاسخی صریح، قاطع و شفاف به این رویکرد تخریبی علیه مقدسات دینی دادند و نشان دادند که شاید بتوان با استفاده از جذابیت‌های بصری، اینگونه مطالب ناصواب را برای مخاطبان ناآگاه عرضه کرد اما افکار عمومی جهان شاهد روی دیگری از سکه این مساله بوده است.&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">به عنوان مثال، «الهه احمدی» عضو تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران که در مسابقات گوانگ‌ژو موفق به کسب ۳ مدال رنگارنگ (۲ نقره و ۳ برنز) شد، در هر سه نوبتی که بر روی سکوی اهدای مدال رفت، یک جلد کلام الله مجید به همراه خود برد تا هم مشتی بر دهان کشیش هتاک آمریکایی (تری جونز) که رد آن زمان اقدام به قرآن سوزی کرده بود، زده باشد و هم اعتقاد اصیل و راسخ خود به دین مبین اسلام را به نمایش بگذارد.&nbsp;</font></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="http://rajanews.com/Files_Upload/60954.jpg" alt="" align="bottom" border="1" hspace="1" vspace="4"></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">به نظر می‌‎رسد وحشت از تهاجم فرهنگی دختران محجبه ایرانی به باورهای غربی و نمایش نمونه یک زن موفق و اجتماعی در سایه رعایت حدود شرعی و اسلامی سبب شده است تا مقابله با این دختران از حالت تبلیغاتی به حذف ناجوانمردانه از صحنه‎های مهم و پرمخاطب سوق پیدا کند.</font></div> text/html 2013-07-05T06:50:32+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق خطبه شعبانیه http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/84 <font size="1"> <font color="#000099"> </font></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify" align="center"><font color="#000099" size="1"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;A Thuluth&quot;" lang="FA">خطبه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) در آخرین جمعه ماه شعبان </span></b></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وآله خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ماهی که نزد خدا، بهترین ماه‌هاست و روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ یُوَفِّقَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِهِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ماهی که در آن شما را به مهمانی خدا دعوت کرده اند و شما در آن از اهل کرامت خدا شده اید. نفس های شما در آن ثواب تسبیح و ذکر خدا دارد و خواب شما ثواب عبادت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">اعمال شما در آن پذیرفته است و دعاهای شما مستجاب، پس، از پروردگار خویش با نیت های راستین و دل‌های پاک، بخواهید که توفیق روزه این ماه و تلاوت قرآن در آن را به شما عنایت فرماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ وَ اذْکُرُوا بِجُوعِکُمْ وَ عَطَشِکُمْ فِیهِ جُوعَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَی فُقَرَائِکُمْ وَ مَسَاکِینِکُمْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکُمْ وَارْحَمُواصِغَارَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi" lang="FA"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">پس شقی و بدبخت، آن کسی است که در این ماه بزرگ، از آمرزش خدا بی بهره شود. در این ماه با گرسنگی و تشنگی خود، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را بیاد آورید. به فقیران و درماندگان کمک ویاری کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">به پیران و کهن‌سالان احترام و به کودکانتان ملاطفت و مهربانی نموده و با خویشاوندان رفت و آمد داشته باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ أَبْصَارَکُمْ وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَی أَیْتَامِ النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَی أَیْتَامِکُمْ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">زبان خود را از گفتار ناشایست نگاه دارید. دیدگان خود را از دیدن ناروا و حرام بپوشانید و گوش‌های خود را از شنیدن آنچه نادرست است، باز دارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">با یتیمان مردم مهربانی کنید تا بعد از شما با یتیمان شما مهربانی کنند. از گناهان خود به سوی خدا توبه و بازگشت کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">وَ ارْفَعُوا إِلَیْهِ أَیْدِیَکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَاتِکُمْ‏ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَی عِبَادِهِ یُجِیبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ یُعْطِیهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">در اوقات نماز، دست‌های خود را به دعا بردارید، زیرا که وقت نماز بهترین ساعت‌هاست و در این اوقات، حق تعالی با رحمت، به بندگانش می نگرد و اگر با او مناجات کنند، پاسخشان دهد و چنانچه او را ندا کنند لبیکشان گوید و اگر از او بخواهند عطا کند و چون او را بخوانند مستجابشان گرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکُمْ فَفُکُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ وَ ظُهُورَکُمْ ثَقِیلَةٌ مِنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَ الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ وَ أَنْ لَا یُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای مردم! جان‌هایتان در گرو اعمال شماست. پس با طلب آمرزش از خدا، آن‌ها را از گرو، خارج کنید. پشت شما از بار گناهان سنگین است، پس با طولانی کردن سجده‌ها، آن را سبک گردانید و بدانید که حق تعالی به عزت خود سوگند یاد کرده است که نمازگزاران و سجده کنندگان در این ماه را عذاب نکند و در روز قیامت آن‌ها را از آتش دوزخ در امان دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِی هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ، قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاء.ٍ</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای مردم! هرکه از شما روزه دار مؤمنی را در این ماه افطار دهد، نزد خدا پاداش بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته‌اش را خواهد داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">برخی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! همه ما قادر به انجام آن نیستیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">حضرت فرمود: با افطار دادن روزه داران، از آتش جهنم به پرهیزید اگرچه به نصف دانه خرما و یا به یک جرعه آب باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ کَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَکَتْ یَمِینُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ کَفَّ فِیهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فِیهِ یَتِیماً أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای مردم! هرکس اخلاق خود را در این ماه نیکو کند، از صراط، آسان بگذرد، آن روز که قدم‌ها، بر آن بلغزد. هرکس در </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">این ماه کارهای غلامان و مستخدمان خود را سبک گرداند، خدا در قیامت حساب او را آسان کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">هرکس در این ماه از آزار رساندن به مردم خودداری کند، حق تعالی، روز قیامت، خشم خود را از او بازدارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">هرکس در این ماه یتیم بی پدری را گرامی دارد، خدا او را در قیامت عزیز گرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِصَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرْضاً کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">هر کس در این ماه صله رحم کند و با خویشان بپیوندد، خدا او را در قیامت به رحمت خود واصل گرداند و هرکس در </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA"> این ماه رابطه اش را با خویشان خود قطع کند، خداوند در قیامت رحمت خود را از او دریغ نماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> &nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">هرکس در این ماه نماز مستحبی بپا دارد، خداوند او را از آتش جهنم برهاند و کسی که نماز واجبی بجا آورد، خداوند </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ثواب هفتاد نماز واجب در ماه‌های دیگر را به او عطا کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">وَ مَنْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ یَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">هر کس در این ماه بسیار بر من صلوات فرستد، خداوند کفه سبک اعمال او را سنگین گرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">و هر کس که در این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند، ثواب کسی را دارد که در ماه‌های دیگر قرآن را ختم کرده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُغَلِّقَهَا عَنْکُمْ وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُفَتِّحَهَا عَلَیْکُمْ وَالشَّیَاطِینَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُسَلِّطَهَا عَلَیْکُمْ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای مردم! درهای بهشت در این ماه گشوده است، از پروردگار خود بخواهید که آن‌ها را بر روی شما نبندد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">و درهای جهنم در این ماه بسته است، از خدا بخواهید که آن‌ها را بر روی شما نگشاید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">شیاطین در این ماه در غل و زنجیرند. از خدا بخواهید که آن‌ها را بر شما مسلط نگرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقُمْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ؟ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">علی علیه السلام می فرماید: در این حال از جا برخاسته و عرض کردم، ای پیامبر خدا! برترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمود: ای ابا الحسن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">برترین اعمال در این ماه پرهیز از محرمات است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">ثُمَّ بَکَی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا یُبْکِیکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَبْکِی لِمَا یَسْتَحِلُّ مِنْکَ فِی هَذَا الشَّهْرِ کَأَنِّی بِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِرَبِّکَ وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَی الْأَوَّلِینَ شَقِیقُ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُودَ فَضَرَبَکَ ضَرْبَةً عَلَی قَرْنِکَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْیَتَکَ</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">سپس گریست. گفتم: ای پیامبر خدا! سبب گریه شما چیست؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">فرمود: «ای علی! بر این می‌گریم که حرمت تو را در این ماه می شکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">گویا می بینم تو در حال نماز برای پروردگار خویشی، که نگون‌بخت‌ترینِ اوّلین و آخرین، همو که برادر پی کننده ناقه قوم ثمود است، برمی خیزد و بر فرق سرت ضربتی می زند و محاسنت، از خون سرت رنگین می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.«</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">‌</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">السلام فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِکَ فِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِی. فَقَالَ علیه</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">‌</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">السلام</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA"> فِی سَلَامَةٍ مِنْ دِینِکَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#000099"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">گفتم: ای پیامبر خدا! آیا در آن حالت، دینم سالم است؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">فرمود: «دینت، سالم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>»</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Nabi;" lang="FA">ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ قَتَلَکَ فَقَدْ قَتَلَنِی وَ مَنْ أَبْغَضَکَ فَقَدْ أَبْغَضَنِی وَ مَنْ سَبَّکَ فَقَدْ سَبَّنِی لِأَنَّکَ مِنِّی کَنَفْسِی رُوحُکَ مِنْ رُوحِی وَ طِینَتُکَ مِنْ طِینَتِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَنِی وَ إِیَّاکَ وَ اصْطَفَانِی وَ إِیَّاکَ وَ اخْتَارَنِی لِلنُّبُوَّةِ وَ اخْتَارَکَ لِلْإِمَامَةِ وَ مَنْ أَنْکَرَ إِمَامَتَکَ فَقَدْ أَنْکَرَ نُبُوَّتِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی وَ أَبُو وُلْدِی وَ زَوْجُ ابْنَتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَی أُمَّتِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی أَمْرُکَ أَمْرِی وَ نَهْیُکَ نَهْیِی أُقْسِمُ بِالَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ وَ جَعَلَنِی خَیْرَ الْبَرِیَّةِ إِنَّکَ لَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ عَلَی سِرِّهِ وَ خَلِیفَتُهُ فی عِبَادِهِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:Nabi"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">سپس فرمود: «ای علی! هر کس تو را بکشد، مرا کشته است و هر کس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید، مرا ناسزا گفته است؛ چرا که تو از من هستی، همچون جان من. روح تو، از روح من است و سرشت تو، از سرشت من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.«</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">خدای متعال، من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای پیامبری، و تو را برای امامت، انتخاب کرد، هر کس امامت تو را انکار کند، نبوّت مرا انکار کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">ای علی! تو وصیّ من، پدر فرزندان من، همسر دختر من و جانشین من بر امّتم هستی، در حال حیاتم و پس از مرگم، فرمان تو، فرمان من است و نهی تو، نهی من است. سوگند به خدایی که مرا به نبوّت برانگیخت و مرا بهترینِ آفریدگان قرار داد، تو حجّت پروردگار بر خلق اویی و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA"></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;" lang="FA">&nbsp; <br></span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;A Thuluth&quot;" lang="FA">سید بن طاووس / منابع </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;A Thuluth&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span></b></font><font size="1"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;A Thuluth&quot;" lang="FA">کتاب اقبال الاعمال، جلد 1 صفحه 2</span></b><font color="#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;A Thuluth&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;A Thuluth&quot;" lang="FA"></span></b></font></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;A Mitra_4 \(MRT\)&quot;">&nbsp;</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:justify"><font color="#000099" size="1"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">&nbsp;</span></font></p><font color="#000099" size="1"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font size="1"> </font> text/html 2013-06-30T07:52:01+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق شهیده ناهید فاتحی كرجو http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/83 <div class="content clear-block" align="justify"> <div class="field field-type-text field-field-rutitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"><font size="3"> خاطراتی از شهیده ناهید فاتحی كرجو به مناسبت ایام تولد و شهادتش<br></font><br><font size="3"><img alt="" src="http://rajanews.com/Files_Upload/93659.jpg" height="424" width="300"></font></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-titr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"><font size="3"> به امام توهین نكرد، كوموله زنده به گورش كرد/ دختری هفده ساله كه همه ناخن‌هایش را كشیده بودند </font></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-leadnews"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"><font size="3"> چهار پنج ساله بود، اگر تا سر کوچه هم می رفت، محجبه بود. چادر سرش می کرد. زنبیل کوچکی داشت که دستش می گرفت. </font></div> </div> </div> <p><font size="3"> خبرگزاری بسیج: كار زیادی از او نخواسته بودند، گفتند به خمینی توهین كن تا آزادت كنیم؛ همین! اما همین چیز كوچك برای او خیلی بزرگ بود. آنقدر بزرگ كه حاضر شد بخاطرش ماه‌ها اسارت بكشد، با سر تراشیده در روستاها چرخانده شود. ناخن‌هایش را بكشند و بعد از كلی شكنجه‌های دیگر زنده بگورش كنند. برای دختر هفده ساله‌ای كه به بعدها سمیه كردستان معروف شد، تحمل همه اینها آسانتر بود از توهین به امام و رهبرش.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> شهیده ناهید فاتحی كرجو، همان كسی است كه روایت بالا را درباره‌اش خواندید. چهارم تیر سالروز تولد این شهیده بزرگوار است. او كه در سال 44 متولد شد در دهم تیرماه سال 61 به شهادت رسید. به همین مناسبت بخشهایی از كتاب «فاتح هشمیز» را كه حاوی خاطراتی درباره اوست در ادامه می‌خوانید.&nbsp;"هشمیز" نام روستایی در حومه سنندج و محل شهادت ناهید فاتحی‌ است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> این كتاب را نشر شاهد منتشر كرده است. خواندن این كتاب علاوه بر آشنایی با صبر و رشادت این شهیده، فایده دیگر هم دارد: رو شدن بیش از پیش خوی خائنان به ملت و انقلاب.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> پدر شهیده: چهار پنج ساله بود، اگر تا سر کوچه هم می رفت، محجبه بود. چادر سرش می کرد. زنبیل کوچکی داشت که دستش می گرفت.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> انگار که سال هاست زن خانه است همسایه مان جلو او را می گرفت و می گفت «چادرت را به من می دهی؟» ناهید گفت: «نه،آخر برای تو بزرگ است»</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> یكی از همسایه‌ها: سال 1357، تظاهرات زیادی در سنندج برگزار می‌شد. یک روز، در خانه مشغول به کار بودم که متوجه سر و صدای زیادی شدم. به بیرون از خانه رفتم. ناهید و مادرش در خیابان بودند و همسایه‌ها دور و بر آنها جمع شده بودند. خیلی ترسیدم. سر و صورت ناهید زخمی و کبود شده بود و با فریاد از جنایات رژیم پهلوی و درنده خویی‌های ساواک می‌گفت. گویا در تظاهرات&nbsp;او را شناسایی کرده بودند و کتک زده بودند و قصد دستگیری او را داشتند<span dir="LTR">.&nbsp;</span>پرسیدم: چه خبر شده ناهید؟</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> در حیاط پشتش را به من نشان داد و گفت: ببین این لعنتی ها با من چه کرده اند. آن قدر با باتوم و شلاق به او زده بودند که پشتش سیاه و کبود شده بود. درد زیادی داشت که نمی‌توانست درست بایستد<span dir="LTR">.</span></font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> خواهر شهیده: روز دوشنبه بود از روزهای سرد دی‌ ماه <span dir="LTR">1360 </span>&nbsp;ناهید بیمار بود و&nbsp;باید دکتر می‌رفت. من در حال شستن رخت بودم. قرار شد او برود و من بعد از تمام شدن کارم، پیش او بروم.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> &nbsp;درمانگاه در میدان آزادی سنندج بود. نیم ساعت بعد کارم تمام شد و به سمت درمانگاه رفتم. مطب تعطیل شده بود. دور و برم را گشتم. خبری از ناهید نبود. به خانه برگشتم. مادرم مطمئن بود که اتفاقی نیفتاده است. با اطمینان از پاکدامنی دخترش می‌گفت «حتماً کاری داشته است، رفته دنبال کارش، هر کجا باشد برمی‌گردد؛ دختر سر به هوا و بی‌فکری نیست». حتما" موردی پیش آمده، برمی گردد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> مادر به من هم دلداری می‌داد. شب شد، اما او برنگشت. فردا صبح مادرم به دنبال گمشده‌اش به خیابان‌ها رفت. از همه کسانی که او را می‌شناختند، پرس و جو کرد. از دوستان، همکلاسی‌ها، مغازه‌دارها و ... پرسید. تا اینکه چند نفر از افرادی که او را می‌شناختند، گفتند «ناهید را در حالی که چهار نفر او را دوره کرده بودند، دیده‌اند که سوار مینی‌بوس شده است». مادرم، راننده مینی‌بوس را که آنها را سوار کرده بود پیدا کرد و از او درباره ناهید پرسید. راننده اول می‌ترسید اما با اصرار مادرم گفت که «آنها را در یکی از روستاهای اطراف سنندج پیاده کرده است.</font><br></p>&nbsp;<br> <p dir="RTL"><font size="3"> خواهر شهیده: مادرم، با کرایه‌ قاطر یا با پای پیاده، روستاهای اطراف را گشت، اما او را پیدا نکرد. پس از ربوده شدن ناهید، مرتب نامه‌های&nbsp;تهدید کننده به خانه ما می‌انداختند، زنگ خانه را می‌زدند و فرار می‌کردند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> در آن نامه‌ها، خانواده‌ را تهدید کرده بودند که اگر با نیروهای سپاه و پیشمرگان انقلاب&nbsp;همکاری کنید، بقیه فرزندان‌تان را می‌دزدیم یا اینکه می‌نوشتند شبانه به خانه‌تان حمله می‌کنیم و فرزندان را جلوی چشم مادرشان خواهیم کشت. زمان سختی بود. بچه‌ها سن زیادی نداشتند. مادرم هم باردار بود<span dir="LTR">. </span>اضطراب و نگرانی در خانه حاکم بود. مادرم همه جا را می‌گشت تا خبری از ناهید بگیرد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> مادر شهیده: وقتی قصد رفتن به آبادی «توریور» را داشتم، با خانواده ای آشنا شدم که سه فرزند داشتند. آن ها به من گفتند که ناهید در این جا زندانی بوده است.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> ناهید را خیلی اذیت و آزار می کرده اند. صبح ها او را به طناب می بستند و در آبادی می گرداندند و اعلام می کردند او جاسوس خمینی است. من دیگر توان استادن نداشتم. از سلامت ناهید سوال کردم. خبری نداشتند. فقط فهمیده بودند&nbsp;کومله ای ها قصد داشتند او را به آبادی «حلوان» ببرند. آن ها هم برای ناهید متاثر شده و پا به پای من گریه می کردند. بعد از رفتن به آبادی توریور و حلوان فهمیدم او را از آن جا نیز منتقل کرده اند. درگیری ها در سطح استان ادامه داشت. پاسداران از اسارت ناهید خبر داشتند و آن ها هم به دنبال ناهید و دیگر اسرا می گشتند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> خواهر شهیده: موهای سر او را تراشیده و او را در روستا می گرداندند. شرط رهایی ناهید توهین به حضرت امام (ره) قرار داده بودند. اما ناهید استقامت کرده و دربرابر این خواسته ی آن ها، شهادت را بر زنده بودن و زندگی با ذلت ترجیح داده بود. مردم روستا، در آن شرایط سخت که جرات دم زدن نداشتند، به وضعیت شکنجه وحشیانه ی این دختراعتراض کرده بود. بعد از مدتی به آن ها گفته شد، او را آزاد کرده اند. ناهید در آن زمان هفده سال داشت.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> برادر شهیده: او را به شدت شکنجه کرده بودند. موهای سرش را تراشیده بودند. هیچ ناخنی در دست و پا نداشت. جای جای سرش کبود و شکسته بود. پس از شکنجه های بسیار او را زنده به گور کرده بودند. او یازده ماه اسیر بود.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3">&nbsp; <img alt="" src="http://rajanews.com/Files_Upload/93658.jpg" height="543" width="350"></font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> مسئول بسیج خواهران سنندج: راه سنگلاخ، کوه های سر به فلک کشیده و زمخت، کوهستان سنگی سیاه و خشن، جاده ای ناامن، پیچ در پیچ رمزآلود و ترسناک و... «همشیز» انگار که آخر دنیا همین جاست. ترس وخوف بدون دلیل هم در دلت می نشیند. وای به این که اسیر باشی کمی دورتر از روستا، مدرسه ی قدیمی و خرابه، آن قدر کهنه و مخروبه که می ترسی قدم در آن بگذاری، مبادا روی سرت خراب شود.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> مدرسه را به شکل زندان درآورده بودند و اسرا را در آن نگهداری می کردند. زمین خاک ندارد. همه جا سنگ است و سنگ، سرد و زمخت. ناهید را در میان سنگ ها پیدا کردند، جلو غاری که مقر کومله بود.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> &nbsp;*</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> یكی از ساكنین قروه: پیکر ناهید را با ماشین جیب از منطقه ی کامیاران آورده بودند. خاک و سنگریزه بر کف ماشین دیده می شد.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> راننده ی جیپ با قیافه ی بهت زده، مات ایستاده بود. گرچه اولین بار نبود که پیکر شهیدی از خاک دیار کردستان کشف&nbsp;&nbsp;&nbsp; می شد و یا پیکر شکنجه شده ای در کردستان کشف می شد و یا پیکر شکنجه شده ای در غسالخانه شست و شو داده می شد، نظیر پیکر شهیدان نادری، جمارانی و... اما مظلومیت خاص این دختر شهید با همه فرق داشت.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> برادران با قیافه ی بهت زده و غم زده ایستاده بودند و زن ها ضجه کنان بر سر و سینه می کوفتند. عاشورایی شده بود. &nbsp;</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> *</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> پدر شهیده: رفتم بایگانی مدرسه، پرونده اش را بگیرم. حداقل یادگاری ای از او داشته باشم. خانه آخرتش دور از من بود. به خاطر مسایل آن روز کردستان صلاح ندیده بودند، در کردستان دفن شود، در تهران به خاک سپرده شده بود. اما متاسفانه به خاطر آتش سوزی در بایگانی آموزش وپرورش، پرونده ها سوخته بود.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> پرونده ی او هم از بین رفته بود. دوست صمیمی او هم دختری به نام «شمسی» بود. گروهک ها قبل از ربوده شدن ناهید او را در خانه اش به رگبار بستند و شهید کردند. انگار&nbsp;&nbsp; آن ها طاقت دور ماندن از هم را نداشتند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> &nbsp;</font></p> <p dir="RTL"><font size="3"> منبع: رجانیوز</font></p> </div><font size="3"> </font> text/html 2013-06-28T13:47:13+01:00 talabevelaei-kharaji.mihanblog.com حمید واثق دو طرح ولایتی زیبا http://talabevelaei-kharaji.mihanblog.com/post/82 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><img style="width: 509px; height: 654px;" alt="" src="http://rahe-sorkh.persiangig.com/rahe-soorkh2.JPG" align="bottom" border="0" height="1132" hspace="0" width="828"> <p><img style="width: 498px; height: 499px;" alt="" src="http://rahe-sorkh.persiangig.com/rahe-soorkh11.JPG" align="bottom" border="0" height="847" hspace="0" width="908"></p><p>از وبلاگ راه سرخ</p></div></div>